Vodohospodářská stavba roku 2016

Vodohospodářská stavba roku 2016

4 dubna 2017

V rámci oslav Světového dne vody 2017 se 22. března uskutečnilo tradiční setkání vodohospodářů v pražském Kongresovém centru, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2016.

Vyhlašovatelem soutěže je Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pod záštitou ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Sweco Hydroprojekt byl opět úspěšný, dva naše projekty získaly titul Vodohospodářská stavba roku 2016:

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň

hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Středa, divize 141

(1. kategorie stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod; Podkategorie: IN nad 50 mil. Kč)
diplom

Velké Přílepy, rekonstrukce a intenzifikace ČOV a zkapacitnění kanalizačního přivaděče

hlavní inženýr projektu Ing. Štěpán Rinn, divize 151

(1. kategorie stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod; Podkategorie: IN pod 50 mil. Kč)
diplom