Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v Tádžikistánu v oboru hydroenergetického inženýrství

Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v Tádžikistánu v oboru hydroenergetického inženýrství

19 července 2017

Sweco Hydroprojekt společně se švédskou sesterskou společností Sweco Energuide získala zakázku na II. fázi projektu výstavby vodní elektrárny Sebzor v Tádžikistánu situované na řece Shokhdara, 20 km jiho-východně od města Khorog. Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace, technických specifikací a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavební a technologické části vodní elektrárny Sebzor, založených na závěrech a výsledcích studie proveditelnosti vypracované v rámci I. fáze projektu. Stavební část bude realizována dle podmínek EPC kontraktu/projektu na klíč (FIDIC Silver Book), dodávka a instalace strojní a elektrotechnické části bude realizována dle podmínek FIDIC Yellow Book. Projekt je financován z fondu Aga Khan a je jedním z klíčových hydroenergetických projektů tádžického výrobce and distributora elektrické energie společnost Pamir Energy Company.

Kontakt pro doplňující informace:

Jaroslav Fiala - Divize Export (103)
jaroslav.fiala@sweco.cz