Naše poslední novinky

Sweco Hydroprojekt dále rozšiřuje své činnosti v oblasti vodního hospodářství v jihovýchodní Asii

04 července 2018

Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v oblasti vodního hospodářství ve střední Asii

04 července 2018

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe předána

09 června 2018

Rekonstrukce Sýrie: pilotní projekt řešení vodního hospodářství - Aleppo

20 ledna 2018

Belarus Water Sector Framework (BWSF) – Studie proveditelnosti pro Minsk, Brest, Mogilev a Gomel oblasti

10 ledna 2018

Silniční konference 2017

01 listopadu 2017
V říjnu se v Brně jako každý rok konala pod záštitou ŘSD dvoudenní Silniční konference, které se každoročně zúčastní okolo jednoho tisíce delegátů z celé ČR.