• Plánujeme a navrhujeme komunity a města budoucnosti

Rozvoj aktivit v dopravě

Sweco Hydroprojekt a.s. od roku 2015 rozvíjí své aktivity v oblasti dopravy a v současné době pracujeme na řadě projektů pro ŘSD, SŽDC, kraje a obce, SÚS a další zákazníky. Jedná se o průzkumné, projekční a inženýrské práce.

V rámci skupiny SWECO navíc běží spolupráce i na zahraničních projektech financovaných EBRD a KfW.

Milan Moravec

/siteassets/images/services/infrastructure_570-380.jpg

Vodárenství

Vodárenství je technický obor, který nás po staletí provází každodenním životem. Zabývá se jímáním odběrem, úpravou, akumulací, dopravou a rozvodem vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Sweco Hydroprojekt má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti, jak dokládají mnohé realizované projekty, např. největší úpravna vody v České republice - Želivka. V současné době nabývá na významu komplexní přístup k rekonstrukcím stávajících systémů s důrazem na kvalitu dodávané vody, ekonomiku provozu, úspory energie, zavádění nových technologií a trvale udržitelný rozvoj s ohledem na životní prostředí.

Přečtěte si více
/siteassets/images/services/a01_water-supply_570-380.jpg

Významné realizace mimo vodní hospodářství

Sweco Hydroprojekt se podílí na projektech a realizacích sanací betonových konstrukcí i mimo oblast vodního hospodářství. Máme již dlouholeté zkušenosti s touto speciální problematikou. Ing. Schejbal je držitelem Autorizace pro oblast sanace betonových konstrukcí (č. 00035), kterou vydává česká odnož mezinárodní skupiny WTA CZ - Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky, spolu s SSBK. Významné realizace mimo vodní hospodářství - více v textu.

Přečtěte si více
/siteassets/images/vyznamne_stavby_mimo_vh_1.jpg

Vyhledávání zaměstnanců ve skupině Sweco

Vyhledávání expertů ve skupině Sweco