Urban Insight

Urban Insight is based on a series of insight reports written by Sweco experts. It is a long-term initiative with a different theme each year. The theme for 2018 is Urban Move, focusing on mobility and sustainable development of transports in Europe.

The report, Running to stand still – the role of travel time in transport planning, explores the concept of travel time budget and its implications for urban planning. The means of transportation available to people have evolved dramatically since the first European cities were built. Over the past 200 years alone we have gone from walking, to riding a horse, to driving. Public transport networks have developed to help us get where we need to go faster and more comfortably. However, the time we allocate for travel has not changed
significantly. Rather, the distances we travel have been extended. Read the report to learn more about how citizen behavior shapes cities.

To the Insight report
/globalassets/urban-insight/startpage-highlight-insight-2_570x380.jpg

Rekonstrukce Sýrie: pilotní projekt řešení vodního hospodářství - Aleppo

V současné době se připravuje a probíhá řada mezinárodních projektů týkajících se rekonstrukce a obnovy celé Sýrie a zejména lokalit zasažených válkou. Jedná se primárně o projekty vodního hospodářství, infrastruktury a dopravy.

Přečtěte si více
/siteassets/images/aleppo_2018_590-393.jpg

Belarus Water Sector Framework (BWSF) – Studie proveditelnosti pro Minsk, Brest, Mogilev a Gomel oblasti

Sweco Hydroprojekt je součástí významného kontraktu na vypracování 8 studií proveditelnosti pro 8 jednotlivých municipalit v Bělorusku.

Přečtěte si více
/siteassets/images/belarus_2018_1.png