• Plánujeme a navrhujeme komunity a města budoucnosti

Brno, Minská třída - dokončení stavby

Koncem letošních prázdnin byla slavnostně ukončena stavba dopravně důležité radiály, spojující centrum Brna s městskými částmi Žabovřesky, Komín, Kníničky a Bystrc – „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“.

Přečtěte si více
/siteassets/images/brno_minska_dokonceni_2016_w_590-393.jpg

PPP projekt D4 a R7, Slovensko

Sweco Hydroprojekt a.s. se bude podílet na prestižním PPP projektu výstavby dálnice D4 a rychlostní komunikace R7 na Slovensku. Projekt je zaměřen na řešení problémů týkajících se technických řešení, problémů životního prostředí a zejména hodnocení socio-ekonomických dopadů projektu silničních komunikací a dále klíčových rozhodovacích procesů vztahujících se ke změnám v navržené silniční konstrukci. Jedná se o PPP projekt, kdy se realizuje jižní část silničního okruhu kolem Bratislavy (D4) a část rychlostní silnice spojující východ a západ Slovenska (R7). Projekt je zaměřen na zmírnění hladiny přetížení v městské části Bratislava vyplývající z vysokých úrovní tranzitního provozu. Naše činnost bude klíčová pro další fáze celého projektu.

Projekt je financován z mezinárodních zdrojů a jedná se velmi kvalitní referenční akci pro další dopravní projekty.

Milan Moravec
/siteassets/images/services/infrastructure_570-380.jpg

Rozvoj aktivit v dopravě

Sweco Hydroprojekt a.s. od roku 2015 rozvíjí své aktivity v oblasti dopravy a v současné době pracujeme na řadě projektů pro ŘSD, SŽDC, kraje a obce, SÚS a další zákazníky. Jedná se o průzkumné, projekční a inženýrské práce.

V rámci skupiny SWECO navíc běží spolupráce i na zahraničních projektech financovaných EBRD a KfW.

Milan Moravec

/siteassets/images/services/infrastructure_570-380.jpg