• Plánujeme a navrhujeme komunity a města budoucnosti

Dopravní projekt pro švédský Trafikverket

Po úspěšné spolupráci na stockholmské čistírně odpadních vod Henriksdal, kde jsme se podíleli na 3D projektu technologické části, jsme uspěli i se spoluprací v dopravní oblasti ve Švédsku. Během listopadu budeme zahajovat práce pro švédský Trafikverket (ŘSD). Projekt bude také zpracováván ve 3D a bude se jednat o kvalitní dopravní referenci ze Skandinávie.

Milan Moravec

/siteassets/images/henriksdal_2016_1_590-393.jpg

Brno, Minská třída - dokončení stavby

Koncem letošních prázdnin byla slavnostně ukončena stavba dopravně důležité radiály, spojující centrum Brna s městskými částmi Žabovřesky, Komín, Kníničky a Bystrc – „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“.

Přečtěte si více
/siteassets/images/brno_minska_dokonceni_2016_w_590-393.jpg

PPP projekt D4 a R7, Slovensko

Sweco Hydroprojekt a.s. se bude podílet na prestižním PPP projektu výstavby dálnice D4 a rychlostní komunikace R7 na Slovensku. Projekt je zaměřen na řešení problémů týkajících se technických řešení, problémů životního prostředí a zejména hodnocení socio-ekonomických dopadů projektu silničních komunikací a dále klíčových rozhodovacích procesů vztahujících se ke změnám v navržené silniční konstrukci. Jedná se o PPP projekt, kdy se realizuje jižní část silničního okruhu kolem Bratislavy (D4) a část rychlostní silnice spojující východ a západ Slovenska (R7). Projekt je zaměřen na zmírnění hladiny přetížení v městské části Bratislava vyplývající z vysokých úrovní tranzitního provozu. Naše činnost bude klíčová pro další fáze celého projektu.

Projekt je financován z mezinárodních zdrojů a jedná se velmi kvalitní referenční akci pro další dopravní projekty.

Milan Moravec
/siteassets/images/services/infrastructure_570-380.jpg